VLADIMÍRA TESAŘOVÁ | Otavská svatojánská společnost

VLADIMÍRA TESAŘOVÁ

Nabídka

Svatojánský festival

Nezamyslice 20.8.22

Klenčí - 28.8.22

Horažďovice - 6.9.22

Kladruby u Stříbra - 10.9.22

Půjčovna lodí

Vladimíra Tesařová

Vladimíra Tesařová (* 1958) je sklářská výtvarnice ze Zbraslavi. Vystavovala v Japonsku, USA, Itálii a v Kanadě. Vytvořila velké skleněné plastiky pro bankovní domy v Praze (Komerční banka na Malostranském náměstí, Česká spořitelna ve Vodičkově ulici). Její tvorba byla ovlivněna na Umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě, když již během studia byly její práce prezentovány na výstavách v Japonsku, USA, Itálii, Belgii a v Kanadě. Velký úspěch sklidila na EXPO Sevilla ’92,

Pro poutní kostel sv. Vintíře v šumavské osadě Dobrá Voda vytvořila skleněný oltář. Oltář je zhotoven ve formě skleněné tavené plastiky z kompoziční skloviny - z tmavě žlutého až zeleného skla, které má stejnou barvu jako šumavské říčky a potoky v období jarního tání Dílo ikonograficky připomíná osobnost patrona kostela blahoslaveného Vintíře a použitím materiálu navazuje na sklářskou tradici Šumavy. Oltářní retabulum je pojednáno jako třídílný reliéf o rozměrech 4,5 × 3,2 m a vážící téměř 4 tuny ve formě skleněné tavené plastiky z kompozičního skla. Celkově má oltář šířku 5 m, výšku 3,5 m a hmotnost 7 tun.

Tvůrkyně oltáře Vladěna Tesařová má se skleněnými plastikami větších rozměrů již velké zkušenosti; zhotovila již několik takových reliéfů. Umělecké objekty ze skla Vladěny Tesařové vyžadují při realizaci neuvěřitelnou trpělivost vzhledem k vysilující práci s křehkým materiálem.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ