EXPLIKACE | Otavská svatojánská společnost

EXPLIKACE

Nabídka

Svatojánský festival 2023

Koncerty Svatojánského hudebního festivalu se stávají v našem kraji tradicí a významnou událostí.

Pořádá je Otavská svatojánská společnost, která se zasloužila o skleněnou sochu sv.Jana Nepomuckého na čepickém mostě přes řeku Otavu. 

Termíny koncertů právě dolaďujeme.

Na konec srpna a září připravujeme tradiční sérii koncertů na krásných místech v Pošumaví.

Půjčovna lodí

Explikace

Sv. Jan Nepomucký je patronem země české, vorařů, vodáků, mlynářů, mostů a také ochráncem proti povodni a vodnímu nebezpečí.
Sv. Jan Nepomucký je patronem země české, vorařů, vodáků, mlynářů, mostů a také ochráncem proti povodni a vodnímu nebezpečí.
Vladimíra Tesařová je sklářská výtvarnice ze Zbraslavi. Umělecké objekty ze skla vyžadují při realizaci neuvěřitelnou trpělivost vzhledem k vysilující práci s křehkým materiálem.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ