EXPLIKACE | Otavská svatojánská společnost

EXPLIKACE

Nabídka

Svatojánský festival

Půjčovna lodí

Explikace

Sv. Jan Nepomucký je patronem země české, vorařů, vodáků, mlynářů, mostů a také ochráncem proti povodni a vodnímu nebezpečí.
Sv. Jan Nepomucký je patronem země české, vorařů, vodáků, mlynářů, mostů a také ochráncem proti povodni a vodnímu nebezpečí.
Vladimíra Tesařová je sklářská výtvarnice ze Zbraslavi. Umělecké objekty ze skla vyžadují při realizaci neuvěřitelnou trpělivost vzhledem k vysilující práci s křehkým materiálem.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ