SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ UNIKÁTNÍ SKLENĚNÉ SOCHY - 12. KVĚTNA | Otavská svatojánská společnost

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ UNIKÁTNÍ SKLENĚNÉ SOCHY - 12. KVĚTNA

Nabídka

Aktuality

19. června od 20.00 hodin, Sušice - Kostel sv. Václava
20. června od 19.00, Písek, Děkanský kostel Narození Panny Marie
Koncert v Sušici se uskuteční 19.června ve 20.00 hod. v kostele sv.Václava a v Písku ve středu 20. června ve 19:00 hod. v Děkanském kostele.
9 koncertů festivalu navštívilo víc jak 2000 posluchačů | Svatojánský festival má za sebou devět úspěšných koncertů a zbývá jen závěrečný v klášteře Kladruby u Stříbra

Svatojánský festival

 

Půjčovna lodí

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ UNIKÁTNÍ SKLENĚNÉ SOCHY - 12. května

 Tisková zpráva

                V sobotu 12.května bude na mostě přes řeku Otavu v Čepicích u Sušice slavnostně odhalena unikátní skleněná socha vodáckého patrona sv. Jana Nepomuckého. Sochu vytvořila sklářka Vladimíra Tesařová z podnětu kytaristy a vodáka Lubomíra Brabce. Jedná se o největší skleněnou plastiku tohoto světce na světě. Zobrazení svatého je navíc jako jediné v historii oboustranně inverzní, tak aby jej viděli nejen procházející po mostě, ale i vodáci proplouvající po řece. Od dob první světové války nebyla v Čechách na žádném mostě instalována ani jedna socha tohoto českého světce i přesto, že to bylo po staletí zvykem. Jeho sochy stojí nejenom u nás, ale i na mostech v Rakousku, Bavorsku, Španělsku, v Latinské Americe i v Číně. Dle slov papeže Jana Pavla II je sv.Jan Nepomucký nejznámějším Čechem. Akce je navázáním na staré české tradice uctívání tohoto patrona Českého národa, ochránce vorařů, vodáků, gondoliérů, lodníků, mlynářů a mostů, který bývá nazýván stavitelem mostů mezi lidmi i mezi národy.

Soše požehnala jeho excelence arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, primas český, při Svatojánských Navalis v Praze v květnu 2011. Skleněný reliéf je zasazen v ostění ze slatinské žuly, jenž vytesal kameník Martin Mašek. Hvězdičky byly odlity ve slavné zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová. Na realizaci sochy přispěli občané z celé naší vlasti a řada sponzorů. V loňském roce byl uspořádán dobročinný koncert na němž vystoupila Gabriela Beňačková, Pavel Šporcl, Lubomír Brabec, Karel Vágner a Lucie Výborná. Socha byla postavena bez jakékoliv pomoci Evropské unie.

Slavnost se uskuteční od 18 hodin za účasti sušické dechové kapely Sólovačka, pánského vokálního souboru Gentlemen singers, Sušického dětského sboru a Žesťového kvarteta plzeňského divadla. Proběhne téměř v předvečer svátku sv. Jana. Po Mši svaté, kterou v Čepicích u kapličky sv. Antonína bude sloužit jeho excelence mons. Jiří Paďour, biskup ćeskobudějovický a po odhalení a požehnání soše, vyplují z  Čepic po řece vodáci z odílu KVS Praha a Písek, kteří povezou svatojánské světlo z kolébky sv. Jana, kterým v úterý, po třech dnech plavby, zapálí oheň u Karlova mostu při Svatojánských Navalis.    

Jako součást oslav bude neděli 13. května v 16 hodin v kostele sv. Václava v Sušici uspořádán Svatojánský koncert s děl barokních skladatelů působících v Praze v době svatořečení Jana z Pomuku. Za doprovodu Sukova komorního orchestru na něm vystoupí kytarista Lubomír Brabec a mladý fenomenální trumpetista Valtr Hofbauer, vítěz Concertina Praga.

 Pokračování a vyvrcholení Svatojánských oslav bude Svatojánské Navalis v Praze a první zvonění Svatojánských zvonů v Nepomuku / blíže www.Navalis.cz /

                 Pořadatelem akce je Otavská svatojánská společnost a Sbor dobrovolných hasičů v Čepicích ve spolupráci s  Muzeem Karlova Mostu v Praze a Svatojánskou Maticí v Nepomuku.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ